Til forsiden
 

Velkommen til Mallehøje

Til en uforglemmelig oplevelse:

Unikke omgivelser

Pragtfulde naturoplevelser

En stab af dygtige folk, som venter på at gøre dit besøg vellykket!


"På ryddet lyngland den
bonde pløjer sin ager"


Disse ord står at læse på en af stenene i Mallehøje Naturpark.


På samme sten ses en hjulplov, redskabet der mere end noget andet, hjalp de mennesker, der havde fået til opgave at: forvandle de store hedearealer – til frugtbar ager. Deres mission var at bygge eget hjem og skabe gode kår for familien.

 

Tusinder nåede målet. Den indsats, der er ydet af kvinder og mænd, gennem en stille, trofast gerning – oftest under små kår, må aldrig glemmes.

 

Hyggestuen på Restaurant Mallehøje

Selvom de stolteste minder om deres indsats bliver stående i form af de mange hjem, de har bygget, de mange skove, de har plantet , og de lange rækker læhegn, der er sat i hvert skel – så føler vi at tidens hjul ruller så hastigt, at de mange spor, pionererne satte sig, hurtigt kan blive visket ud.


Med dette lille skrift, vil vi yde vores bidrag til, at hede og plantningssagens kvinder og mænd ikke bliver glemt.


Navnene på stenene i parken, har fortsat noget at sige hver enkelt. Vi vil værne om denne plet, og det vil glæde os, om mange vil få inspiration til at sætte sig ind i historien.

 

Vi håber alle får glæde af et besøg her.

 


Susanne SimonsenHyggestuen på Restaurant Mallehøje

Restaurant Mallehøje • Mallehøjevej 5, Mallehøje • 7323 Give DK • Telefon: 20499050